NAŠA ČINNOSŤ

História Aliancie stredoškolákov

 

 2014

SEPTEMBER: Predstavenie iniciatívy ŠTUDENT – "Aliancia stredoškolákov"

 

SEPTEMBER: Uskutočnenie stretnutia stredoškolských lídrov na Strednej odbornej škole

obchodu a služieb v Prievidzi, na ktorom boli predstavené ciele Aliancie.

 

 2015

FEBRUÁR: Oficiálne založenie iniciatívy.

 

FEBRUÁR: Uskutočnenie I. republikového kongresu v meste Zvolen, na ktorom bolo

zvolené prezídium, štatutár a kontrolór. Za prezidenta Aliancie bol zvolený

Branislav Gigac. Za viceprezidentov Matej Miklian a Diana Jakubíková.

Riaditeľom ŠTUDENT - AS sa stal František Kuffer a kontrolórom AS Filip Šuran.

 

FEBRUÁR: silné žiacke rady- otvorenie zákona č. 596/2003 Z.z., ktorý tvoril

jednu z hlavných tém Aliancie. Cieľom bolo do daného zákona jasne

zadefinovať vznik žiackych školských rád na stredných školách, konkrétne

zadefinovať ich financovanie, práva v rámci školskej samosprávy

a participácie na nej.

APRÍL: Absolvovanie I. rokovania na MŠVVaŠ SR. V tento deň sme rozbehli reálnu

spoluprácu stredoškolákov a štátnych orgánov.

JÚL: Kancelária prezidenta Andreja Kisku prijala náš list, v ktorom sme ho žiadali,

aby nepodpísal novelu školského zákona, ktorý jasne oslaboval hlavnú

právomoc Rady školy – voliť riaditeľa školy.

AUGUST: Predstavenie prelomového návrhu zmeny §26 zákona o školskej samospráve

v školstve, pri ktorom sme vychádzali z návrhov a pripomienok členov

žiackych školských rád a pracovníkov s deťmi a mládežou, rovnako sme

spolupracovali aj s odborníkmi z oblasti školstva, mládeže a verejného života.

Podľa nášho návrhu mala školská rada jasne definovaný vznik, mandát v RŠ,

jasne definované voľby, financie a právomoci.

NOVEMBER: Odštartovanie projektu s Európskymi federalistami, ktorý dal stredoškolákom

na Slovensku možnosť na rovinu rozprávať o Európe a problémoch so

slovenskými europoslancami.

 

NOVEMBER: Spustenie petície s názvom: "Chceme žiť v lepšej krajine"

 2016

JANUÁR: Štartom našej petície sme vyzvali všetky politické strany, ktoré mali v tom

čase šancu byť súčasťou NR SR, aby sa vyjadrili, či požiadavky petície

presadia po prípadnom vstupe do vlády.

JANUÁR: Vyjadrenie podpory učiteľom pri uskutočnení štrajku na Námestí SNP

v Bratislave, dňa 25. 1.

 

JANUÁR: Usporiadanie diskusie s Radou študentov mesta Banská Bystrica, MAVIO

media a Iniciatívou slovenských učiteľov Banská Bystrica pod názvom

‚UČITELIA sa prebudili! Čo my ŠTUDENTI?‘, ktorá sa venovala problémom

školstva, požiadavkám učiteľov, štrajku, problém stredoškolákom a ďalším

veciam.

FEBRUÁR: Vyhlásenie Mobilizácie stredoškolákov, aby Slovensko videlo, že nám nie

je jedno, v akých podmienkach sa vzdelávame. 

Cieľom mobilizácie nebolo radikalizovať

stredoškolákov, práve naopak - prinášať im pravdivé a relevantné

informácie, zjednotiť sa v názoroch a svojou vôľou aktívne prispieť ku

zmene.

FEBRUÁR: Vyzbieranie 17 023 podpisov petície s názvom: "Chceme žiť v lepšej

krajine", a diskusia v Piešťanoch s aktívnymi stredoškolákmi. 

MAREC: Podporenie kampane ‚Nemaj v paži‘, ktorá poukazovala na dôležitosť

parlamentných volieb.

APRÍL: Dosiahnutie hranice 25 000 podpisov petície.

APRÍL: Zúčastnenie sa snemu Českej stredoškolskej únie (ČSU) , na ktorom sa stretli

zástupcovia českých stredoškolákov a žiackych parlamentov. Debatovali sme

na tému občianskeho vzdelávania, regionálneho školstva či maturít.

MÁJ: Uskutočnenie Programovej konferencie Aliancie stredoškolákov s názvom:

‚Mladí ľudia menia Slovensko‘ za účasti ministra školstva a poslancov NR SR. 

MÁJ: Vytvorenie študentského ombudsmana v spolupráci s ministerstvom

školstva a ďalším orgánmi a jeho pilotné spustenie v Trenčianskom kraji.

JÚN: #NIE_SME_DETI vyzvanie prostredníctvom listu tri parlamentné politické

strany, ktoré sa zaviazali presadzovať požiadavky našej spoločnej petície,

pod ktorú sa vyzbieralo skoro 30 000 podpisov.

SEPTEMBER: Vyjadrenie podpory Iniciatíve slovenských učiteľov, ktorá sa opäť rozhodla

bojovať za svoje práve a za budúcnosť nás vyjadrením nesúhlasu - protestom. 

 

SEPTEMBER: Zúčastnenie sa schôdze NR SR, na ktorej bol prerokovávaný návrh

stredoškolákov na odpolitizovanie voľby riaditeľov škôl.

SEPTEMBER: Účasť na VII. ročníku podujatia - DEŇ S MLÁDEŽOU: „Poznaj iných,

spoznáš sám seba“

 

OKTÓBER: Organizácia II. republikového kongresu Aliancie stredoškolákov s názvom:

‚POTREBUJEME ŠTUDENTSKÚ (R)EVOLÚCIU?‘

NOVEMBER: Uskutočnenie historicky prvej tlačovky stredoškolákov v parlamente, kde boli

predstavené návrhy k Reforme Školstva, ktoré boli zároveň

programovými prioritami Aliancie stredoškolákov pod názvom "Stredoškoláci

na nohách"

NOVEMBER: Predstavenie programového dokumentu: ‚Stredoškoláci na nohách‘ na

kongrese, ktorý obsahoval 10 konkrétnych návrhov na zlepšenie

stredoškolského štúdia a ktorý sa konal v priestoroch Primaciálneho paláca.

2017

JANUÁR: Po skoro dvojročnej aktívnej snahe pohnúť veci správnym smerom - podanie

prvého zákona v parlamente, ktorý sa týkal rozvoja žiackych a študentských

samospráv na základných a stredných školách.

JANUÁR: Rokovanie s vtedajším predsedom vlády SR – Petrom Pellegrinim. 

 

JANUÁR: 31. 1. - uskutočnenie rokovania o našom návrhu v parlamente. 

FEBRUÁR: Rokovanie o našom návrhu so stranami vtedajšej vládnej koalície

a absolvovanie historicky prvého rokovania so stranou Most-Híd. 

 

FEBRUÁR: Spolupráca s Českou stredoškolskou úniou

MAREC: Uskutočnenie III. Programovej konferencie s názvom: "Vráťme pestrosť

myšlienok Slovensku pri príležitosti oslavy 2. výročia založenia Aliancie"

Konferencia sa uskutočnila v Záhrade – Cente nezávislej kultúry v Banskej Bystrici. 

APRÍL: Vyjadrenie podpory iniciatívy Veľkého protikorupčného pochodu. 

 

APRÍL: Zmenena zákona o žiackych radách poslancami NR SR. 

SEPTEMBER: Vyjadrenie podpory študentom organizujúcim III. veľký protikorupčný pochod

a zároveň vyzvanie k účasti na ňom.

OKTÓBER: Oslovenie 40 kandidátov na predsedov VÚC s podporou a osvojením našich

7 požiadaviek na efektívne zlepšenie regionálneho stredného školstva. 

 

OKTÓBER: Uskutočnenie už III. republikového kongresu Aliancie Stredoškolákov, ktorej

súčasťou boli networkingové aktivity, či diskusia o smerovaní stredoškolského školstva. 

NOVEMBER: Nadviazanie spolupráce a absolvovanie bližších rokovaní s Litovskou

študentskou úniou. 

NOVEMBER: Zúčastnenie sa pracovného stretnutia o spolupráci so Stredoškolskou

študentskou úniou Slovenska, na ktorom sme sa dohodli na spoločnom

postupe pri presadzovaní uznania neformálneho vzdelávania a koordinácii v

medzinárodnej mládežníckej politike.

2018

JANUÁR: Pracovné stretnutie s organizáciou - Pre stredoškolákov. Spolupracovali sme

pri diskusiách a debatách v oblastiach výučby proti rasizmu a

xenofóbii s rôznymi mládežníckymi organizáciami.

MAREC: Zvolenie 4 krajských koordinátorov, ktorí stredoškolákov zastupovali vo

svojich krajoch. Pracovali na spolupráci so župou a snažili sa presadiť

regionálne požiadavky, ktoré prinášajú zmenu pre všetkých mladých ľudí.

MAREC: Stretnutie Banskobystrického koordinátora s riaditeľom múzea SNP a

poslancom Stanislavom Mičevom mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. 

Rokovali o vzájomnej spolupráci Aliancie stredoškolákov a Múzeom

SNP s cieľom o rozšírenie priestoru pre výučbu boja proti rasizmu a xenofóbii.

APRÍL: Uskutočnenie prvých prednášok v Banskej Bystrici a obnovenie

workshopov.

MÁJ: Banskobystrická skupina Aliancie stredoškolákov spolu s Útulkom Tulačik

zorganizovala diskusiu o aktivizme stredoškolákov v ich okolí s názvom:

‚Urob niečo pre okolie‘

JÚN: Absolvovanie stretnutia s generálnym riaditeľom sekcie regionálneho

školstva MŠVVaŠ SR Ing. Marianom Galanom, riaditeľom odboru

gymnázií a jazykových škôl RNDr. Igorom Gallusom a riaditeľom odboru

stredných odborných škôl a konzervatórií Ing. Františkom Priesolom.

JÚN: Banskobystrická skupina Aliancie stredoškolákov usporiadala druhú

diskusiu s názvom: ‚Poučme sa z histórie!‘, tentokrát na tému holokaust,

ktorá sa uskutočnila v múzeu SNP. Cieľ akcie: rozšíriť výuku proti

xenofóbii a rasizmu na školách.

 

JÚN: Stretnutie generácií Kalište 2018. Išlo o smutnú pripomienku obce

vypálenej nacistami počas 2. svetovej vojny.

AUGUST: Aliancia stredoškolákov zastupovala delegáciu slovenských študentov v Paríži

na Human Right Conference 2018, organizovanej hnutím National Council of

Resistance of Iran, kde sme zdôraznili potrebu bojovať za základné práva a

slobody, a deklarovali sme im našu podporu.

 

AUGUST: Zorganizovanie akcie ‚Venčenie so stredoškolákmi‘ ako pomoc pre útulok

Tuláčik v Brezne. 

SEPTEMBER: Organizácia podujatia spolu s Paneurópskou vysokou školou v Bratislave

s názvom ‚Zmena si aj ty!‘, na ktorom sa uskutočnil aj výročný republikový

kongres spolu s voľbami do vedenia Aliancie a predstavením výsledkov

prieskumu o žiackych radách.

2019

JÚN: Zvolenie nového prezidenta Kristiána Krivdu, ktorého funkčné obdobie bude

trvať dva roky. 

 

JÚN: Absolvovanie stretnutia s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Branislavom Gröhlingom. Hlavný výsledok rokovania - vytvorenie siete

žiackych školských rád a ich združovanie v jednom zastupiteľskom orgáne

a taktiež dohoda o dlhodobej spolupráci s ministerstvom.

OKTÓBER: Vytvorenie nových pracovných skupín – KURIKULÁ, ŠTUDENTSKÝ/Á

OMBUDSMAN/KA a MATURITA. 

OKTÓBER: Dialóg s ENOHE. 

 

2020

NOVEMBER: Uskutočnenie diskusie s predstaviteľmi školstva na tému:

"Školstvo vs. Covid a čo po ňom"

DECEMBER: Odštartovanie kampane Maturita 2021 - #chcemzmaturovat, ktorá zahŕňala 5

požiadaviek pre ministerstvo školstva a spustenie petície za upravenie

maturitnej skúšky v roku 2021. 

Dosiahnutie cieľa petície – získanie 10 000 podpisov. 

2021

FEBRUÁR: Spolupráca so Slovenskou akadémiou vied. 

 

FEBRUÁR: Prednáška a diskusia: ‚Implementácia šťastia podporujúcich praktík v školách‘

MAREC: Zrušenie Maturity 2021. 

AUGUST: Účasť na tlačovej konferencii v rámci kampane: ‚Za otvorené školy‘, spolu

s lídrami mládežníckych politických aj nepolitických organizácií s ministrom

 školstva Branislavom Gröhlingom. 

AUGUST: Spustenie projektu ‚Študenti študentom: o očkovaní!’ na tlačovej konferencii

   s premiérom Eduardom Hegerom.