NAŠA ČINNOSŤ

História Aliancie stredoškolákov

 

  2014 

SEPTEMBER

Predstavenie iniciatívy ŠTUDENT – "Aliancia stredoškolákov"

 

Uskutočnenie stretnutia stredoškolských lídrov na Strednej odbornej škole

obchodu a služieb v Prievidzi, na ktorom boli predstavené ciele Aliancie.

 

 ⸺ 2015 

FEBRUÁR

Oficiálne založenie iniciatívy.

 

Uskutočnenie I. republikového kongresu v meste Zvolen, na ktorom bolo

zvolené prezídium, štatutár a kontrolór. Za prezidenta Aliancie bol zvolený

Branislav Gigac. Za viceprezidentov Matej Miklian a Diana Jakubíková.

Riaditeľom ŠTUDENT - AS sa stal František Kuffer a kontrolórom AS Filip Šuran.

 

Silné žiacke rady- otvorenie zákona č. 596/2003 Z.z., ktorý tvoril

jednu z hlavných tém Aliancie. Cieľom bolo do daného zákona jasne

zadefinovať vznik žiackych školských rád na stredných školách, konkrétne

zadefinovať ich financovanie, práva v rámci školskej samosprávy

a participácie na nej.

APRÍL

 Absolvovanie I. rokovania na MŠVVaŠ SR. V tento deň sme rozbehli reálnu

spoluprácu stredoškolákov a štátnych orgánov.

JÚL

Kancelária prezidenta Andreja Kisku prijala náš list, v ktorom sme ho žiadali,

aby nepodpísal novelu školského zákona, ktorý jasne oslaboval hlavnú

právomoc Rady školy – voliť riaditeľa školy.

AUGUST

Predstavenie prelomového návrhu zmeny §26 zákona o školskej samospráve

v školstve, pri ktorom sme vychádzali z návrhov a pripomienok členov

žiackych školských rád a pracovníkov s deťmi a mládežou, rovnako sme

spolupracovali aj s odborníkmi z oblasti školstva, mládeže a verejného života.

Podľa nášho návrhu mala školská rada jasne definovaný vznik, mandát v RŠ,

jasne definované voľby, financie a právomoci.

NOVEMBER

Odštartovanie projektu s Európskymi federalistami, ktorý dal stredoškolákom

na Slovensku možnosť na rovinu rozprávať o Európe a problémoch so

slovenskými europoslancami.

 

Spustenie petície s názvom: "Chceme žiť v lepšej krajine"

  2016 

JANUÁR

Štartom našej petície sme vyzvali všetky politické strany, ktoré mali v tom

čase šancu byť súčasťou NR SR, aby sa vyjadrili, či požiadavky petície

presadia po prípadnom vstupe do vlády.

Vyjadrenie podpory učiteľom pri uskutočnení štrajku na Námestí SNP

v Bratislave, dňa 25. 1.

 

Usporiadanie diskusie s Radou študentov mesta Banská Bystrica, MAVIO

media a Iniciatívou slovenských učiteľov Banská Bystrica pod názvom

‚UČITELIA sa prebudili! Čo my ŠTUDENTI?‘, ktorá sa venovala problémom

školstva, požiadavkám učiteľov, štrajku, problém stredoškolákom a ďalším

veciam.

FEBRUÁR

 

Vyhlásenie Mobilizácie stredoškolákov, aby Slovensko videlo, že nám nie

je jedno, v akých podmienkach sa vzdelávame. 

Cieľom mobilizácie nebolo radikalizovať

stredoškolákov, práve naopak - prinášať im pravdivé a relevantné

informácie, zjednotiť sa v názoroch a svojou vôľou aktívne prispieť ku

zmene.

Vyzbieranie 17 023 podpisov petície s názvom: "Chceme žiť v lepšej

krajine", a diskusia v Piešťanoch s aktívnymi stredoškolákmi. 

MAREC

 

 Podporenie kampane ‚Nemaj v paži‘, ktorá poukazovala na dôležitosť

parlamentných volieb.

APRÍL

 

Dosiahnutie hranice 25 000 podpisov petície.

 Zúčastnenie sa snemu Českej stredoškolskej únie (ČSU) , na ktorom sa stretli

zástupcovia českých stredoškolákov a žiackych parlamentov. Debatovali sme

na tému občianskeho vzdelávania, regionálneho školstva či maturít.

MÁJ

 

Uskutočnenie Programovej konferencie Aliancie stredoškolákov s názvom:

‚Mladí ľudia menia Slovensko‘ za účasti ministra školstva a poslancov NR SR. 

Vytvorenie študentského ombudsmana v spolupráci s ministerstvom

školstva a ďalším orgánmi a jeho pilotné spustenie v Trenčianskom kraji.

JÚN

 

#NIE_SME_DETI vyzvanie prostredníctvom listu tri parlamentné politické

strany, ktoré sa zaviazali presadzovať požiadavky našej spoločnej petície,

pod ktorú sa vyzbieralo skoro 30 000 podpisov.

SEPTEMBER

 

Vyjadrenie podpory Iniciatíve slovenských učiteľov, ktorá sa opäť rozhodla

bojovať za svoje práve a za budúcnosť nás vyjadrením nesúhlasu - protestom. 

 

Zúčastnenie sa schôdze NR SR, na ktorej bol prerokovávaný návrh

stredoškolákov na odpolitizovanie voľby riaditeľov škôl.

Účasť na VII. ročníku podujatia - DEŇ S MLÁDEŽOU: „Poznaj iných,

spoznáš sám seba“

 

OKTÓBER

 

Organizácia II. republikového kongresu Aliancie stredoškolákov s názvom:

‚POTREBUJEME ŠTUDENTSKÚ (R)EVOLÚCIU?‘

NOVEMBER

 

Uskutočnenie historicky prvej tlačovky stredoškolákov v parlamente, kde boli

predstavené návrhy k Reforme Školstva, ktoré boli zároveň

programovými prioritami Aliancie stredoškolákov pod názvom "Stredoškoláci

na nohách"

Predstavenie programového dokumentu: ‚Stredoškoláci na nohách‘ na

kongrese, ktorý obsahoval 10 konkrétnych návrhov na zlepšenie

stredoškolského štúdia a ktorý sa konal v priestoroch Primaciálneho paláca.

 2017 

JANUÁR

 

Po skoro dvojročnej aktívnej snahe pohnúť veci správnym smerom - podanie

prvého zákona v parlamente, ktorý sa týkal rozvoja žiackych a študentských

samospráv na základných a stredných školách.

Rokovanie s vtedajším predsedom vlády SR – Petrom Pellegrinim. 

 

31. 1. - uskutočnenie rokovania o našom návrhu v parlamente. 

FEBRUÁR

 

Rokovanie o našom návrhu so stranami vtedajšej vládnej koalície

a absolvovanie historicky prvého rokovania so stranou Most-Híd. 

 

Spolupráca s Českou stredoškolskou úniou

MAREC

 

Uskutočnenie III. Programovej konferencie s názvom: "Vráťme pestrosť

myšlienok Slovensku pri príležitosti oslavy 2. výročia založenia Aliancie"

Konferencia sa uskutočnila v Záhrade – Cente nezávislej kultúry v Banskej Bystrici. 

APRÍL

 

Vyjadrenie podpory iniciatívy Veľkého protikorupčného pochodu. 

 

Zmenena zákona o žiackych radách poslancami NR SR. 

SEPTEMBER

 

Vyjadrenie podpory študentom organizujúcim III. veľký protikorupčný pochod

a zároveň vyzvanie k účasti na ňom.

OKTÓBER

 

Oslovenie 40 kandidátov na predsedov VÚC s podporou a osvojením našich

7 požiadaviek na efektívne zlepšenie regionálneho stredného školstva. 

 

Uskutočnenie už III. republikového kongresu Aliancie Stredoškolákov, ktorej

súčasťou boli networkingové aktivity, či diskusia o smerovaní stredoškolského školstva. 

NOVEMBER

 

Nadviazanie spolupráce a absolvovanie bližších rokovaní s Litovskou

študentskou úniou. 

Zúčastnenie sa pracovného stretnutia o spolupráci so Stredoškolskou

študentskou úniou Slovenska, na ktorom sme sa dohodli na spoločnom

postupe pri presadzovaní uznania neformálneho vzdelávania a koordinácii v

medzinárodnej mládežníckej politike.

 2018 

JANUÁR

 

Pracovné stretnutie s organizáciou - Pre stredoškolákov. Spolupracovali sme

pri diskusiách a debatách v oblastiach výučby proti rasizmu a

xenofóbii s rôznymi mládežníckymi organizáciami.

MAREC

 

Zvolenie 4 krajských koordinátorov, ktorí stredoškolákov zastupovali vo

svojich krajoch. Pracovali na spolupráci so župou a snažili sa presadiť

regionálne požiadavky, ktoré prinášajú zmenu pre všetkých mladých ľudí.

Stretnutie Banskobystrického koordinátora s riaditeľom múzea SNP a

poslancom Stanislavom Mičevom mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. 

Rokovali o vzájomnej spolupráci Aliancie stredoškolákov a Múzeom

SNP s cieľom o rozšírenie priestoru pre výučbu boja proti rasizmu a xenofóbii.

APRÍL

 

Uskutočnenie prvých prednášok v Banskej Bystrici a obnovenie

workshopov.

MÁJ

 

Banskobystrická skupina Aliancie stredoškolákov spolu s Útulkom Tulačik

zorganizovala diskusiu o aktivizme stredoškolákov v ich okolí s názvom:

‚Urob niečo pre okolie‘

JÚN

 

Absolvovanie stretnutia s generálnym riaditeľom sekcie regionálneho

školstva MŠVVaŠ SR Ing. Marianom Galanom, riaditeľom odboru

gymnázií a jazykových škôl RNDr. Igorom Gallusom a riaditeľom odboru

stredných odborných škôl a konzervatórií Ing. Františkom Priesolom.

Banskobystrická skupina Aliancie stredoškolákov usporiadala druhú

diskusiu s názvom: ‚Poučme sa z histórie!‘, tentokrát na tému holokaust,

ktorá sa uskutočnila v múzeu SNP. Cieľ akcie: rozšíriť výuku proti

xenofóbii a rasizmu na školách.

 

Stretnutie generácií Kalište 2018. Išlo o smutnú pripomienku obce

vypálenej nacistami počas 2. svetovej vojny.

AUGUST

 

Aliancia stredoškolákov zastupovala delegáciu slovenských študentov v Paríži

na Human Right Conference 2018, organizovanej hnutím National Council of

Resistance of Iran, kde sme zdôraznili potrebu bojovať za základné práva a

slobody, a deklarovali sme im našu podporu.

 

Zorganizovanie akcie ‚Venčenie so stredoškolákmi‘ ako pomoc pre útulok

Tuláčik v Brezne. 

SEPTEMBER

 

Organizácia podujatia spolu s Paneurópskou vysokou školou v Bratislave

s názvom ‚Zmena si aj ty!‘, na ktorom sa uskutočnil aj výročný republikový

kongres spolu s voľbami do vedenia Aliancie a predstavením výsledkov

prieskumu o žiackych radách.

 2020 

JÚN

 

Zvolenie nového prezidenta Kristiána Krivdu, ktorého funkčné obdobie bude

trvať dva roky. 

 

Absolvovanie stretnutia s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Branislavom Gröhlingom. Hlavný výsledok rokovania - vytvorenie siete

žiackych školských rád a ich združovanie v jednom zastupiteľskom orgáne

a taktiež dohoda o dlhodobej spolupráci s ministerstvom.

OKTÓBER

 

Vytvorenie nových pracovných skupín – KURIKULÁ, ŠTUDENTSKÝ/Á

OMBUDSMAN/KA a MATURITA. 

Komunikácia a pripomienkovanie ŽSR s ENOHE

(organizácia, ktorá spája študentských ombudsmanov v EÚ). 

NOVEMBER

 

Uskutočnenie diskusie s predstaviteľmi školstva na tému:

"Školstvo vs. Covid a čo po ňom"

DECEMBER

 

Odštartovanie kampane Maturita 2021 - #chcemzmaturovat, ktorá zahŕňala 5

požiadaviek pre ministerstvo školstva a spustenie petície za upravenie

maturitnej skúšky v roku 2021. 

Dosiahnutie cieľa petície – získanie 10 000 podpisov. 

 2021 

FEBRUÁR

 

Spolupráca so Slovenskou akadémiou vied. 

 

Prednáška a diskusia: ‚Implementácia šťastia podporujúcich praktík v školách‘

MAREC

 

Zrušenie Maturity 2021. 

AUGUST

 

Účasť na tlačovej konferencii v rámci kampane: ‚Za otvorené školy‘, spolu

s lídrami mládežníckych politických aj nepolitických organizácií s ministrom

 školstva Branislavom Gröhlingom. 

Spustenie projektu ‚Študenti študentom: o očkovaní!’ na tlačovej konferencii

   s premiérom Eduardom Hegerom.